מדריך למערכת iBrowse

מערכת ה- iBrowse היא מערכת אינטרנטית לעדכון נתוני נוכחות עבור העובד.

המערכת מאפשרת לעובדים ולמנהלים גישה מיידית לצפייה ועדכון דיווחי הנוכחות כולל הפקת דוחות.

להלן פירוט קודי ההיעדרות:

IB-codes

בהצלחה,

logo-it

2014-04-29T13:39:12+00:00