למרצה שלום,

אנחנו שמחים שהחלטת להשתמש במערכת המבחנים של ה- מוודל לצורך הקורס שלך.

על פי תפיסתנו, מבחנים הינם חלק בלתי נפרד מן ההוראה וניתן להשתמש בהם לא רק לצורך הערכה מסכמת (בסוף סמסטר; בסוף קורס) אלא גם, ובעיקר, ככלי להערכה מעצבת במהלך הקורס. ככאלה, תפקידם של המבחנים הוא לחזק מוטיבציה, לשפר את רמת הידע והשליטה במיומנויות ולשקף ללומד את מצבו לצורך קבלת אחריות ללמידה. לפיכך נכון יהיה להשתמש במבחנים, לצד כלים אחרים להערכה, במשך כל מהלך הלמידה בקורס.

מערכת המוודל מציעה לך שפע אפשרויות הערכה המשולבות במערכת ניהול הלמידה המובנית.

לנוחיותך מצורפת רשימה לקראת המבחן שיש לעבור ולוודא שהסעיפים בוצעו לצורך ביצוע המבחן בהצלחה.

בהצלחה!

 

רשימת בדיקות עצמית

1.  הגדרת תאריך ושעת תחילת וסגירת זמינות המבחן.RcA6k644i


2.
  והגדרת הגבלת זמן למבחן (הזמן המוקצב מרגע תחילת המענה למבחן). RcA6k644i

 

3.  קביעת סיסמה להגנה על המבחן. RcA6k644i


4. 
לאפשר זמינות המבחן לסטודנטים טרם תחילת מענה (שה"עין" פתוחה).RcA6k644i

 

5.  הגדרת כל שאלה בדף נפרד (ברירת המחדל).RcA6k644i

 

6. הגדרת מספר ניסיונות מענה לכל מבחן. מומלץ לאפשר מענה אחד בלבד (ברירת המחדל).RcA6k644i

 

7. הגדרת ובדיקת האפשרויות לתצוגת המשוב והניקוד.RcA6k644i

 

8.  בדיקת המבחן מראש באמצעות "תצוגה מקדימה".RcA6k644i

 

9. במבחני בית יש לכלול הנחייה לסטודנטים לעבוד באמצעות Firefox או Chrome בלבד.RcA6k644i

 

10.  בנוסף, ניתן לשלוח בקשה לבדיקה של המבחן למערכות מידע לכתובת: its@oranim.ac.il

 

 

בהצלחה!

logo-it