מדריך למערכת iBrowse

    מערכת ה- iBrowse היא מערכת אינטרנטית לעדכון נתוני נוכחות עבור העובד.
    המערכת מאפשרת לעובדים ולמנהלים גישה מיידית לצפייה ועדכון דיווחי הנוכחות כולל הפקת דוחות.

    המשך קריאה