Moodle למרצים

24 05, 2018

יצירת פעילות – Annoto

מרצים יקרים שלום,   מדריך זה ילווה אתכם ביצירת פעילות אינטראקטיבית בשם Annoto. רכיב זה הופך סרטונים פסיביים לסביבת למידה [...]

3 05, 2018

אפשרויות עריכה בעמוד הבית

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה באתכם בהצגת אפשרויות העריכה באתר ה- Moodle. אפשרויות העריכה: לחצו כאן [...]

24 04, 2018

הוספת רב-שיח

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בהוספת רב-שיח לאתר ה- Moodle. המאפשר למשתתפים לקיים דיון מקוון סינכרוני בזמן־אמת באמצעות [...]

24 04, 2018

התאמת מבנה הקורס

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בהתאמת מבנה הקורס של אתר ה- Moodle. תצורת הקורס יכולה להיות בצורת יחידות [...]

23 04, 2018

אילוץ שפת ממשק (אנגלית/עברית)

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם באילוץ שפת ממשק לעברית או אנגלית. במצב זה הסטודנטים לא יוכלו לשנות את [...]

23 04, 2018

עדכון תמונת נושא

מרצים יקרים שלום,   מדריך זה ילווה אתכם בעדכון תמונת הנושא באתר ה- Moodle.   שלבים: שלב א - כניסה [...]

23 04, 2018

הוספת ספר

מרצים יקרים שלום,   מדריך זה ילווה אתכם בהוספת ספר לאתר ה- Moodle. שלבים: שלב א' - כניסה לפורטל שלב [...]

16 04, 2018

הוספת אלבום תמונות

מרצים יקרים שלום,   מדריך זה ילווה אתכם בהוספת אלבום תמונות לאתר ה - Moodle. שלבים: שלב א' - כניסה [...]

16 04, 2018

הוספת בלוג

מרצים יקרים שלום,   מדריך זה ילווה אתכם בהוספת בלוג לאתר ה- Moodle.   שלבים: שלב א' - כניסה לפורטל [...]