Moodle למרצים

27 11, 2014

הוספת מטלה לאתר הקורס

מדריך זה ילווה אתכם ביצירת מטלה ומתן ציונים למטלה ב- moodle. שלבים: שלב א' - יצירת מטלה חדשה שלב [...]

21 09, 2014

פתיחת אתר קורס חדש

מרצים יקרים שלום, פתיחת אתר מלווה ב- moodle מתבצעת מתוך פורטל המרצה.   1. הזדהו במסך הכניסה לפורטל המרצה. ניתן [...]

13 09, 2014

עריכת הגדרות באתר קיים

מדריך זה ילווה אתכם צעד אחר צעד בעריכת הגדרות אתר קורס קיים ב- moodle. שלבים: שלב א' - כניסה [...]

13 09, 2014

הוספת קובץ בודד לאתר הקורס

מדריך זה ילווה אתכם בהעלאת קובץ לאתר הקורס ב- moodle. נציג שתי אפשרויות: אפשרות א' - העלאת קובץ בודד [...]

5 09, 2014

ניהול קבוצות באתר ה- Moodle

לעיתים עולה צורך ליצור קבוצות משתמשים באתר הקורס, למשל בשל איחוד שיעורים לאתר קורס משותף, הפרדת פעילויות ו/או משאבים [...]