Moodle למרצים

18 03, 2018

הטמעת סרטוני Youtube

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בהעלאת סרטון Youtube לאתר הקורס ב- Moodle בשיטת הטמעה, כך שהסרטון יוצג [...]

18 03, 2018

פתיחת אתר קורס חדש

מרצים יקרים שלום, פתיחת אתר קורס ב- Moodle מתבצעת מתוך פורטל המרצה.   1. היכנסו לפורטל מרצה בקישור https://my.oranim.ac.il/Michlol3/login/login_teacher.html הקלידו מספר ת.ז. וסיסמה ולחצו על כניסה. [...]

18 03, 2018

הוספת קישור לאתר אינטרנט

מרצים יקרים שלום מדריך זה ילווה אתכם בהוספת קישור לאתר אינטרנט מתוך אתר הקורס ב- moodle.   הוספת קישור 1.  [...]

18 03, 2018

הוספת תיקיית קבצים

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בהעלאת מספר קבצים או תיקיה לאתר הקורס ב- moodle.   יצירת תיקיה [...]

10 03, 2018

מתן מבחן חוזר לסטודנט

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם במתן מבחן חוזר לסטודנט באתר הקורס ב- moodle. שלבים:  שלב א'- כניסה [...]