Moodle למרצים

9 03, 2018

סימולציות מעבדה

  מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בתהליך הכנסת הסימולציה ל Moodle. שלב א' - הורדת תוכנת Ejs [...]

7 03, 2018

עריכת הגדרות באתר Moodle

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בעריכת הגדרות באתר קורס ב- moodle.   שלבים: שלב א' - כניסה [...]

1 03, 2018

בניית מבחן ב-Moodle

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בבניית מבחן ומתן ציונים ב- moodle.   שלבים: שלב א' - יצירת [...]

27 02, 2018

הוספת פורום

במדריך זה נלווה אתכם בהוספת קבוצת דיון לאתר הקורס ב- moodle. שלבים: שלב א' - הוספת פורום שלב ב' [...]

26 02, 2018

החלפת תפקיד לסטודנט ב- Moodle

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בהחלפת תפקיד ממרצה לסטודנט בתוך אתר קורס ב- Moodle. שלבים שלב א' [...]

1 01, 2018

הוספת קובץ לאתר הקורס

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בהעלאת קובץ לאתר הקורס ב- moodle.   נציג שתי אפשרויות: אפשרות א' [...]

1 01, 2018

ניהול קבוצות באתר ה- Moodle

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם ביצירה וניהול קבוצות ב - moodle. לעיתים עולה צורך ליצור קבוצות משתמשים [...]