פורטל סטודנט

9 09, 2014

ביצוע הסדרי תשלום

מדריך זה ילווה אתכם צעד אחר צעד בביצוע הסדרי התשלום (לטובת דמי הרשמה, שכ"ל וכיו"ב) בפורטל הסטודנטים.

23 06, 2014

רישום למעונות

מדריך זה ילווה אתכם צעד אחר צעד ברישום למעונות דרך פורטל הסטודנט.

15 05, 2014

ביטול חסימת חלונות קופצים

כדי ליהנות בצורה אופטימלית מהפורטלים עליכם לבטל את החלונות הקופצים בדפדפנים השונים. מדריך זה ילווה אתכם צעד אחר צעד [...]

13 05, 2014

תשלום בפורטל

בפורטל הסטודטים החדש ניתן לשלם את שכ"ל בצורה נוחה ויעלה דרך כרטיס האשראי. מדריך זה ילווה אתכם צעד אחר צעד בתשלום שכר הלימוד בפורטל הסטודנטים.

11 05, 2014

מימוש התאמות בבחינה

מדריך זה ילווה אתכם צעד אחר צעד במימוש ההתאמות להם אתם זכאים בבחינות. מטרת התהליך לאפשר לסטודנט לבחור את זכאותו להתאמות הרלוונטיות עבור בחינה מסויימת. ניתן לשלוח בקשה למימוש ההתאמות בבחינה עד 30 יום לפני מועדה ולבטל את המימוש עד יומיים לפני מועד הבחינה.

23 01, 2014

מדריך כניסה למערכת שעות אישית

מדריך זה ילווה אתכם צעד אחר צעד בצפייה במערכת השעות בפורטל הסטודנטים. באפשרותכם להדפיס ולצפות במערכת השעות בתצוגות שונות.