פורטל מרצה

22 04, 2014

מדריך לעדכון קורות חיים

מדריך זה ילווה אתכם צעד אחר צעד בעדכון קורות החיים שלכם בפורטל המרצה. בבפורטל הסגל תוכלו לרשום ולעדכן את קורות החיים שלכם בתחומים הקשורים למומחיות אקדמית, נתונים אישיים וכיו"ב.

23 01, 2014

עדכון פרטים אישיים לסגל

מדריך זה ילווה אתכם צעד אחר צעד בעדכון פרטייך האישיים בפורטל המרצה. יש לדאוג לעדכניות פרטייך האישיים ,שכן פרטים אלה יפורסמו באתר המכללה וישמשו ליצירת קשר עמך.