מרצים יקרים שלום,

מדריך זה ילווה אתכם בהוספת פעילות תלמידים בוחרים קבוצה באתר ה-Moodle שלכם.

 

פעילות זו, מאפשרת לסטודנטים להשתבץ לקבוצות על פי בחירתם ולקיים פעילויות כמו הגשת מטלות.

 

שלבים:

שלב א' – פתיחת קבוצות ריקות
שלב ב' – הוספת פעילות תלמידים בוחרים קבוצה

 

שלב א' – פתיחת קבוצות ריקות

1. בעמוד הראשי של אתר הקורס לחצו על גלגל השיניים ולאחר מכן על אפשרויות נוספות.

2. בחרו ביצירת קבוצה, מלאו את שמה ולחצו על שמירת שינויים. חזרו על פעולה זו עבור כל קבוצה שתרצו ליצור.

3. כעת, תוכלו לצפות ברשימת הקבוצות שיצרתם. בסוגריים מצוין מספר המשתתפים המשויכים לכל אחת מהקבוצות.

שימו לב כי בשלב זה, לכל אחת מהקבוצות שיצרתם, משויכים 0 משתתפים (קבוצות ריקות). השאירו זאת כך ועברו לשלב הבא.

עד כה, פתחתם קבוצות ריקות. כעת, נלמד כיצד הסטודנטים יכולים להשתבץ לקבוצות אלו.

 

שלב ב' – הוספת פעילות תלמידים בוחרים קבוצה

1. חזרו לעמוד הראשי של אתר הקורס ולחצו על הפעלת עריכה. לאחר מכן, בחרו הוספת פעילות או משאב ביחידה הרצויה.

2. בחלונית שתפתח, בחרו בפעילות תלמידים בוחרים קבוצה ולחצו על הוספה.

3. מלאו את ההגדרות הבאות:

א. בקטגוריה הגדרות כלליות– מלאו את שם הפעילות וכתבו תיאור שלה.

ב. בקטגוריה הגדרות שונות– בחרו בערכים המתאימים עבורכם. אם אתם מעוניינים להגביל את מספר החברים בקבוצה, יש לשנות את הגבלה זו למצב פעיל-> בשדה הגבלות כלליות לכתוב את מספר החברים המקסימאלי בקבוצה -> לבחור בהחל על כל הקבוצות.

שימו לב, שבעת בחירה זו, תועברו חזרה לדף הראשי של אתר הקורס. על מנת לחזור להגדרות הפעילות, יש להיכנס לפעילות-> עריכה-> הגדרות.

ג. בקטגוריה קבוצות– סמנו את הקבוצות הרצויות ולחצו על הוספת קבוצות, כך שנראה אותן בשדה הקבוצות שנבחרו.

בכל עת, תוכלו לבטל בחירה של קבוצות באמצעות סימון שלהן ובחירה בהסרה.

ד. בקטגוריה הגבלת בחירה לתקופת הזמן הבאה– סמנו ב-V את הגבלת בחירה לתקופת הזמן הבאה ובשדות שמתחת הגדירו את תקופת הזמן שבה ניתן יהיה לבצע את השיבוץ.

לסיום לחצו על שמירת שינויים וחזרה לקורס.

4. כעת, כאשר תכנסו לפעילות, תראו את אפשרות בחירת הקבוצות כפי שרואים הסטודנטים. בעת לחיצה על  תצוגת בחירות , תוכלו לראות את אופן החלוקה לקבוצות.

בכל עת, תוכלו לחזור לעמוד קבוצות (ראו שלב א' סעיף 1) ולשנות את הרכב המשתתפים בכל קבוצה.

 

בהצלחה,

logo-it