מרצים יקרים שלום,

במקרים מסוימים נדרש לתת לסטודנטים הערכה מילולית מסכמת במקום ציון מספרי במבחן ב – moodle.

מדריך זה ילווה אתכם בתהליך. למדריך לבניית מבחן כנסו לקישור.

 

 

1. להוספת הערכה מילולית מסכמת יש להיכנס להגדרות המבחן וללחוץ על הערכה מילולית מסכמת לבוחן.

 

 

 

2במסך שיפתח הגדירו את טווחי הציון ואת ההערכה המילולית. למשל, ציון שבין 100 – 60 יוצג כעובר.

 

 

3. לחשיפת ההערכה לסטודנטים לחצו על אפשרויות לתצוגת משוב.

 

4. סמנו ב וי את התצוגה של הערכה מילולית מסכמת לבוחן.

 

 

 

בהצלחה!