מרצים יקרים שלום,

מדריך זה ילווה אתכם ביבוא תכנים מאתר קורס אחד לאחר ב- moodle.

היבוא משמש דרך להעתקת תכנים מאתר קורס קיים לתוך אתר קורס חדש, אך ניתן להשתמש בו גם לצורך העתקה של מספר פריטים ספציפיים בהם נעשה שימוש ביותר מאתר קורס אחד.

בנוסף, לפניכם סרטון הדרכה ליבוא תכנים.

בניית מבחן במוודל from Oranim College on Vimeo.

 

שלבים:

שלב א' – פתיחת אתר קורס חדש ב-Moodle
שלב ב' – יבוא התכנים לתוך אתר הקורס

 

שלב א' – פתיחת אתר קורס חדש ב- Moodle

*במידה וטרם פתחתם אתר קורס, אנא עקבו אחר ההנחיות במדריך לפתיחת אתר קורס חדש.

 

שלב ב' – יבוא התכנים לתוך אתר הקורס

1. בעמוד הראשי של אתר הקורס אליו מעבירים חומרים, יש ללחוץ על יבוא תחת כפתור ההגדרות.

 

2. יש לבחור את הקורס ממנו רוצים ליבא חומרים וללחוץ המשך.

 

3. להעתקת הקורס במלואו יש ללחוץ על התחלת גיבוי ולסיום ללחוץ על המשך. להעתקת חלק מהתכנים יש ללחוץ על הבא.

 

4. להעתקת חלק מהחומרים, יש לסמן ∨ ליד חומרים אותם רוצים להעתיק. לסיום ללחוץ על הבא.

 

5. כעת יוצג עמוד המפרט את הבחירות שנעשו. להמשך יש ללחוץ על ביצוע יבוא.

 

6. בסיום התהליך יש ללחוץ על המשך.

 

 

שימו לב! יש לבטל את מצב ההסתרה בהגדרות הקורס. נוסף לכך, יש לוודא התאמה בין מספר שבועות/נושאים שהוצגו בקורס המקורי, לבין מספר שבועות/נושאים באתר החדש על מנת שיוצגו ולהוסיף במידת הצורך. לצורך שינוי הגדרות אלו יש לעקוב אחר ההנחיות במדריך עריכת הגדרות באתר קיים (שלב ב', סעיפים 5 ו-8).

 

בהצלחה,

logo-it