מדפסות ומכונות צילום

 

הרשמה למדפסות החדשות


רישום וכניסה למערכת

התחברות למערכת

דגמי המכונות בקמפוס

צילום והדפסה

מכשיר הטעינה

 

לתמיכה יש לפנות לאגודת הסטודנטים במייל:

zivb@zilumatic.co.il

ziv.bookshish@gmail.com