מרצות ומרצים יקרים שלום וברכה,

לפניכם נוהל היערכות למרצה לקראת מבחנים מקוונים המתקיימים בבית.

ביצוע הפעולות בנוהל זה הכרחיות לצורך הבטחת תמיכה לוגיסטית וטכנית של מערכות מידע.

היערכות מקדימה:

יש לבחור במטלת מבחן בפורטל המרצה: "מבחן מקוון", "מבחן ב- Moodle" או אחר, מבחן בית או כיתה. ניתן להוסיף בקשות מיוחדות בשדה 'הערות'. במידה ועדכון סוג מטלה אינו זמין יותר- יש לפנות למעין ליברמן ממנהל הסטודנטים במייל: maayan.liberman@oranim.ac.il

במידה והמבחן מתקיים בקמפוס, יש לשלוח טופס מלווה שאלון בחינה למיה במנהל הסטודנטים במייל maya_k@oranim.ac.il עד שבועיים לפני מועד הבחינה. בנוסף, מומלץ לשלוח את הבחינה במסמך וורד למקרה הצורך.

לבקשות מיוחדות חובה לפנות אישית למערכות מידע. לפחות 5 ימי עבודה מראש:

  • העברת קבצים מקדימים, אם נדרש, כולל הנחיות.
  • במידה ויש השגחה בזום, מערכות מידע יפתחו את מפגש הזום ויעבירו את הקישור למשגיחים. סטודנטים יוכלו לגשת לזום באמצעות האפליקציה של אורנים.

הכנות נדרשות במבחן Moodle:

הגדרת תזמון אוטומטי של מועד פתיחת המבחן וסגירתו. כדאי להוסיף לזמן המוקצב כחצי שעה בהנחה שעלולים לחול עיכובים בתחילת המבחן.

מרגע תחילת המענה למבחן.

זוהי ברירת המחדל, היות שבכל מעבר עמוד נשמר המבחן.

באמצעות 'תצוגה מקדימה'.

יש לכלול הנחייה לסטודנטים לעבוד באמצעות Chrome בלבד.

שימו לב! במידה ולסטודנט יש בעיה טכנית בזמן המבחן אין להפנות אותו לתמיכה הטכנית אלא למוקד המיועד לכך בלבד – מרכז שירות מבחנים לסטודנטים בטלפון:  04-9838777 או בוואטסאפ: 050-2057109 

תמיכת מערכות מידע בעת המבחן:

  1. תמיכת Moodle: זמינות לאורך כל המבחן, בימי שישי בתיאום של 5 ימי עבודה לפחות מראש.
  2. תמיכה במבחנים מקוונים אחרים: בתיאום מראש ובהתאם לצורך בתיאום של  5 ימי עבודה לפחות מראש.

קישורים שימושיים:

  • רשימת בדיקות עצמית למרצה לקראת מבחן   לחצו לכניסה

  • הדרכה מקוונת על בניית מבחני מוודל   לחצו לכניסה

  • לתמיכה טכנית וסיוע בבניית מבחני  Moodle ניתן לפנות למערכות מידע   its@oranim.ac.il

  • לתמיכה פדגוגית ניתן לפנות למרכז לקידום ההוראה kidum@oranim.ac.il