Loading...
Moodle למרצים2018-04-24T12:28:48+03:00
חיפוש
Generic filters
Exact matches only
2405, 2018

יצירת פעילות – Annoto

24 במאי , 2018|

מרצים יקרים שלום,   מדריך זה ילווה אתכם ביצירת פעילות אינטראקטיבית בשם Annoto. רכיב זה הופך סרטונים פסיביים לסביבת למידה [...]

2404, 2018

הוספת רב-שיח

24 באפריל , 2018|

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בהוספת רב-שיח לאתר ה- Moodle. המאפשר למשתתפים לקיים דיון מקוון סינכרוני בזמן־אמת באמצעות [...]

2404, 2018

התאמת מבנה הקורס

24 באפריל , 2018|

מרצים יקרים שלום, מדריך זה ילווה אתכם בהתאמת מבנה הקורס של אתר ה- Moodle. תצורת הקורס יכולה להיות בצורת יחידות [...]