פורום שאלות ותשובותקטגוריה: מוודלאיפה המוודל? לא מוצטת אותו נגיש
סיגלית בוהדנה asked 5 חודשים ago

שלום היכן המוודל? לא מבינה היכן הוא נמצא
 

התשובה שלך