Loading...
פתיחת קריאה 2017-11-02T13:19:42+00:00

תמיכה טכנית לסגל

לפתיחת קריאה לתמיכה טכנית מלאו את הטופס הבא

ניתן לשלוח מייל אל: its@oranim.ac.il או בטלפון 04-9838849

תמיכה טכנית לאפליקציה

תמיכה טכנית לסגל דרך הפרטים למעלה.

תמיכה טכנית לסטודנטים דרך מרכז השירות לסטודנטים בטופס הבא